ἀμιμήτους

ἀμιμήτους
ἀμῑμήτους , ἀμίμητος
inimitable
masc/fem acc pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”